A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola matematika munkaközössége „MATEMATIKA 2022” elnevezéssel városi, városkörnyéki matematikaversenyt hirdetett 2022. február 21-én a 4-8. osztályos általános iskolai tanterv szerint tanuló diákok részére.

A COVID-19 járványra tekintettel a verseny lebonyolítását az eddigi hagyományaiktól eltérően nem az iskolában szervezték, hanem minden jelentkező a saját iskolájában írta meg a dolgozatát.

A jól teljesítő tanulók oklevelet és jutalmat kaptak.

A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolát nyolc tanuló képviselte a versenyen, a legeredményesebbek a 6. és a 7. osztályos gyerekek voltak.

Eredményeik:

6. évfolyam:

2. helyezett: Lakatos Levente

3. helyezett: Steib Miklós

7. évfolyam:

1. helyezett: Füle Richárd

3. helyezett: Mármarosi-Gazdag Lea

A tanulók felkészítő tanárai: Enyediné Szakálos Mariann és Stella Éva voltak.