Faddon tűzifa támogatást nyújtanak a rászorulóknak. Szociális tűzifa segítséget a település közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó, szociálisan rászoruló személyek részére, a rendelkezésre álló keret mértékéig ellenszolgáltatás nélkül kapnak.

Nem kap támogatást, aki nem fával fűt

Van pár kikötés a pályázókkal szemben, erről részletesen a fadd.hu honlapon tudnak tájékozódni az érdeklődők. Az egyik legfontosabb szempont, hogy támogatást csak az kap, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és téli fűtését tűzifával oldja meg. Nem kap támogatást, aki erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos, avagy háztartásában erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos él és a rendelet hatályba lépését megelőző két évben fakitermelést végzett.

November 22. a kérelem benyújtásának határideje

A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg. A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon 2021. november 22-ig nyújtható be a Faddi Polgármesteri Hivatalban. A formanyomtatvány beszerezhető a Faddi Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a település honlapjáról. A kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, aki a kérelmekről legkésőbb 2021. november 30-ig dönt.

 

Kép: pixabay.com