Mutatjuk a listát!  A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő, megüresedett bérlakások határozott időre szóló bérleti jogának megszerzésére.

 
Pályázható lakások: 

Szekszárd, Béri B. Á. u. 115. IX. emelet
1 db 62 m2 alapterületű összkomfortos, költségalapú bérlakás

Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. II. emelet
1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos, költségalapú bérlakás 

Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. III. emelet
1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos, költségalapú bérlakás

Szekszárd, Széchenyi u. 62-64. fsz.
1 db 36 m2 alapterületű összkomfortos, költségalapú bérlakás

Költségalapú bérlakások esetén a bérlő a lakás bérbeadására vonatkozó döntést követően, legkésőbb a lakásbérleti szerződés bérlő általi történő aláírásakor a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául az adott lakásra érvényes kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot köteles fizetni.

Amennyiben ez nem történik meg, úgy az igénylő elveszíti jogosultságát a bérleti szerződés megkötésére.

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára

Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
2 db 40 m2 alapterületű bérlakás

 Pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 12. 12 óra
 
Info: Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 510-422