A korábbi lassú emelkedés után, több hetes tendenciát tekintve határozott növekedés látható a szennyvizek covid  örökítőanyagának országos átlagkoncentrációjában.

Tendencia tekintetében a vizsgált nagyvárosok közül Békéscsaba, Eger, Miskolc, Pécs, Szeged, SZEKSZÁRD, Tatabánya és Veszprém eredményeiben tapasztalható növekedés, csökkenés egyik vizsgált település esetében sem mérhető.