Ezekkel a szavakkal kezdte emlékező beszédét október 24-én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese a szervezet központjában tartott ünnepségen. A nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen miniszteri és főigazgatói elismeréseket, előléptetéseket vehettek át az arra érdemesek.

"A hatvanhat évvel ezelőtt történtek a magyar történelem egyik csodája"

– fogalmazott Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, műveleti főigazgató-helyettes. Mint fogalmazott, a forradalom és szabadságharc megszületése, léte maga volt a csoda, mint ahogy az is, hogy azoknak a napoknak a szellemisége túlélte a kegyetlen megtorlás időszakát is.

"Hatvanhat évvel a forradalom után egyre kevesebb szemtanú él közöttünk, ezért kötelességünk megőrizni a hősök emlékét, és elmondani az ifjúságnak, kik, mit és miért tettek 1956-ban. Nekik is tudniuk kell, a pesti srácok és lányok önfeláldozó hősiességről tettek tanúbizonyságot. Szinte fegyverek nélkül, közös szívdobbanással, hatalmas elszántsággal, a legnagyobb túlerővel szemben is képesek voltak fellépni szabadságunkért és függetlenségünkért. Sohasem felejthetjük azt, hogy ’56 sodró erejű, tiszta célú és önbecsülésünket helyreállító forradalom volt.”Az ünnepségen megjelent dr. Bolcsik Zoltán, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkár is. 

Elismeréseket adtak át az ünnep alkalmával

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért soron kívül tűzoltó századossá előléptette Pál András tű. főhadnagyot, a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztjét. Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója, munkakörében végzett kiemelkedő és eredményes munkája elismeréseként soron kívül tűzoltó alezredessé előléptette Busbach Jenő tűzoltó őrnagyot, a Megyei Főügyeleti Osztály ügyeletvezetőjét.   

A központi ünnepséget követően a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is megtartotta ünnepi állománygyűlését. Boros József tűzoltó százados ünnepi beszédében emlékezett meg a szabadságharc hőseiről, majd ezt követően elismerések átadása következett. 

Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója igazgatói emléktárgyat adományozott Papp Zoltán Sándor tűzoltó alezredes részére a közel 40 év tényleges hivatásos szolgálatot követő, szolgálati nyugdíjba vonulása alkalmából. Igazgatói dicséretben részesült Veres Róbert tűzoltó őrnagy, Pál Márta rendvédelmi alkalmazott. Szintén dicséretben részesült Ponekker Adrián tűzoltó főhadnagynak, Takács Dávid tű. őrmesternek, Kovács István tűzoltó őrmester, Király-Beda Adrienn tűzoltó hadnagy, Gulyás István tűzoltó főtörzsőrmester, Csikos Bence tűzoltó őrmester.
Kívánunk további eredményes szolgálatot!