Szekszárdon jelenleg három intézményben, nyolc telephelyen összesen 737 óvodai férőhely áll rendelkezésre, amiből mindössze 483 betöltött, vagyis a helyek harmada üres.

„Az átlagos csoportlétszámok ennek megfelelően több intézményben a törvény által megállapított 20 fős átlag alatt vannak, így pedig a rendelkezésre álló állami finanszírozást is nehéz hatékonyan felhasználni, ami jelentős többlet terhet ró az önkormányzatra”

– olvasható a város weboldalán

2023-ban a szekszárdi óvodák összes költsége meghaladja a 844 millió forintot, amiből az állami támogatás csak 503 milliót fedez, a hiányzó 328 milliót az önkormányzatnak kell hozzátennie a működéshez. Az intézményeknek van 13 millió forint saját bevételük. 

Át kell gondolni a jövőt!

A már látható születési számok alapján a következő években jelentős elmozdulás nem várható a gyermeklétszámban, így az állami normatív hozzájárulás nem emelkedik számottevően, ezért a polgármesteri hivatal humán osztálya előterjesztést készített az intézmények ésszerű átalakításáról, amit a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadott, vagyis valamennyi képviselő támogatta azt szavazatával.

A szakmai anyagban a leglényegesebb változás, hogy szeptembertől két – a tornaszoba hiánya miatt az óvodai előírásoknak nem megfelelő – helyszínről, a Szent-Györgyi Albert és a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületekből a csoportokat másik egységekbe helyeznék át.

További pozitív változás, hogy addigra rendelkezésre áll már a szeptemberben elkészült új szőlőhegyi intézmény is, ami a szakma szerint jelenleg Tolna vármegye egyik legmodernebb óvodája.

Szekszárd MJV Önkormányzata azt várja a döntéstől, hogy a fenntartásában működő óvodák szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi család gyermekeinek modernebb, biztonságosabb, a fejlődésüket leginkább segítő ellátást tudjon biztosítani. Ezen felül csak ezzel a lépéssel éves szinten 120 millió forint megtakarítás érhető el a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások csökkenésével, és ebben még nincs benne a két kiürülő épület rezsiköltsége, ami tovább növeli a megtakarítás összegét.

Az előterjesztésről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. májusig hozhat döntést, de várhatóan még idén sor kerül rá.

(fotó: illusztráció, pixabay)