Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a város déli részén, az Óvoda utca 5. szám alatt található épület átalakításával és felújításával, valamint bővítésével 14 férőhelyes mini bölcsőde kialakítását valósította meg. Szintén ebben az épületben összesen ötven gyermek óvodai elhelyezésére van lehetőség. Ezzel a beruházással kielégíthető a városrész e téren fennálló  lakossági igénye.

Az ingatlan régi és elavult volt

A múltban kevés felújító  beruházás történt rajta. Az óvoda 1905-ben épült, az épület energetikai szempontból is teljes mértékben felújításra szorult. Szekszárd a városrész bölcsődei és óvodai ellátását is ebben az épületben kívánta megoldani, így TOP pályázaton – Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása címmel – pályázaton elnyert pénzből sikerült újjávarázsolni az épületet és felszerelni valamennyi szükséges eszközzel.

A teljes felújítás során modernizálták az elektromos hálózatot és a gépészeti rendszert is, továbbá megújultak a játszóudvarok, a kerítések és a meglévő raktárépület. Telken belül az új parkolók megközelítéshez szükséges belső út is elkészült.

A közbeszerzésen nyertes szekszárdi Ács-Állványozó Kft. 2022 májusában vette át a munkaterületet, a műszaki átadás-átvételi eljárás a szabályoknak megfelelően 2023. szeptemberében lezárult.

A 14 férőhelyes mini bölcsőde rendelkezik az előírt kiszolgálóhelyiségekkel, játszóudvarral és parkolókkal. A pályázat megvalósítása során eszközök, bútorok, játékok, fejlesztő eszközök, valamint udvari játékok is beszerzésre kerülnek.

A meglévő épület bővítése során az óvodai rész egy csoportszobával és a hozzá szükséges kiegészítő helyiségekkel (vizes blokk, öltöző) bővült, így összesen két csoportszobában 50 gyermek elhelyezésére van lehetőség. A felújítás és bővítés során a mindkét csoport működéséhez szükséges tornaszoba és orvosi szoba is elkészült.

(fotó: illusztráció, pixabay)