Megújuló tantermek, sportpálya és eszközbeszerzés. 2022 szeptemberében a Pécsi Tudományegyetem vezetésével, a Semmelweis Egyetemmel konzorciumban pályázatot nyújtott be a „Gyakorlóiskolák infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP- konstrukció felhívására. A konzorcium egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott, egyenlő megosztásban, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, európai uniós forrásból. 

 

A Pécsi Tudományegyetem elkötelezett a minőségi pedagógusképzés irányába

Ennek is köszönhető, hogy széles pedagógusképzési portfólióval rendelkezik az intézmény. Magában foglalva a graduális képzésben az alsófokú pedagógusképzés alapszakokat, valamint a közismereti, szakmai és művészeti tanárképzés mellett a gyógypedagógiai képzést. Fontos a megfelelő színvonalú, 21. századi technikai, tárgyi igények biztosítása is. 

Megújul és megszépül a „Gyakorló”

A projektmegvalósítás során megújulnak a nevelési-oktatási termek, azok elérését szolgáló folyosók és egyéb közös helyiségek, megtörténik a színvonalas oktatáshoz nélkülözhetetlen bútorok, eszközök beszerzése. Modernizálják a sport és futópályát valamint a játszóudvart. 
A beruházás befejezése 2023 őszére várható.