Évek óta több módon nyújt segítséget a Paksi Önkormányzat a családoknak az iskoláztatáshoz, ami az új tanévben sincsen másként.

Kérelmet kell benyújtani 

Szociálisan rászoruló családoknak nyújtott támogatás a rendszeres nevelési segély. – Ez a támogatás általános iskolásoknak étkezési térítésidíj-kedvezményként, illetve középiskolásoknak, felsőoktatásban tanulóknak készpénzben biztosítható. A kérelmet szeptemberben kell benyújtani a szociális csoporthoz. Az ellátást tanítási évre állapítják meg, havi mértéke gyermekenként 3–10 ezer forint között van. A felsőoktatásban tanulók esetében mindkét szemeszterre igényelni kell a támogatást.

A rendkívüli települési támogatásként folyósított beiskolázási segély is szociális rászorultságtól függő ellátás. A kérelem elbírálásakor vizsgálják a családban élők vagyoni helyzetét és jövedelmét. A támogatás mértékének megállapításánál figyelembe veszik, hogy óvodába, általános iskolába, középiskolába vagy felsőfokú oktatási intézménybe jár a gyermek.

Évek óta létező támogatási forma Pakson a felzárkóztatási ösztöndíj általános és középiskolás roma tanulóknak. Feltétel, hogy a diáknak legalább közepes a tanulmányi eredménye, minden tantárgyból legalább elégséges értékelése van, és nincsen igazolatlan hiányzása. Az ösztöndíjat tanévenként egyszer kell kérelmezni, összege tanulmányi átlagtól függően havi 3–8 ezer forint.

Kedvezményes diákbérlet

A kedvezményes diákbérletet azok a paksi és a város közigazgatási területén tanuló általános és középiskolások vehetik igénybe, akik legalább egy kilométerre laknak oktatási intézményüktől vagy sport- vagy művészeti tevékenység miatt utaznak helyi járattal. A kedvezmény a Paksra helyközi járattal utazó csámpai és gyapai gyerekeknek is jár. Az első bérlet lejárta után egy hónapon belül be kell adni a szociális csoportnál a kérelmet, azután már egyéni ütemezésben, a polgármesteri hivatal pénztárában lehet felvenni a lejárt bérletek vételárának nyolcvan százalékát.

Augusztus végén aktuális a gyermekvédelmi törvény szerinti egyszeri pénzbeli támogatás az augusztus elsején rendszeres kedvezményre jogosult, illetve hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek családjainak. A gyermekenként 6000, illetve 6500 forint támogatást összesen 169 gyermek után 99 család veheti majd fel a polgármesteri hivatal házipénztárában. Kérelemnyomtatványokat és további információkat a hivatal ügyfélszolgálati irodájában lehet kérni.