Újabb kinevezéseket ünnepelhet a Szekszárdi Rendőrkapitányság. A két városi egyenruhást október elején tüntették ki.

Főhadnagyok lettek

Dr. Balogh János r. altábornagy rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány 2022. október 1-jei hatállyal főhadnaggyá nevezte ki Zsiga Krisztina r. törzszászlóst, a Szekszárdi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának vizsgálóját és Csikós László r. főtörzsőrmestert, a Szekszárdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának balesethelyszínelőjét.

A rendőrök a kinevezéseikről szóló okmányokat ünnepélyes keretek között 2022. október 12-én vehették át Budapesten.

Kinevezésükhöz gratulálunk!