1 év

Átadták a Dombóvár Közbiztonságáért oklevelet és a kistérség év rendőre díjat is, melyeket az idén Bogdánné dr. Sári Mónika őrmester és Tóth Zoltán törzszászlós érdemelt ki.

A díjat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016 – ban alapította.

Bogdánné dr. Sári Mónika r. őrmester a Dombóvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztály nyomozója. Feladatai elvégzésére igényes, megjelenése és fellépése az egyes intézkedések során határozott. Parancsnokaival szemben tisztelettudó, közvetlen munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki.

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás a Dombóvári Rendőrkapitányság hivatásos állományába tartozó rendőrt a dombóvári térség bűnmegelőzése és közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő szolgálatellátásának elismeréseként "Az év kistérségi rendőre" kitüntetésben részesíti, melyet 2023-ban Tóth Zoltán c. r. törzszászlós, a Rendészeti Osztály Közlekedésrendészeti Alosztály helyszínelő és balesetvizsgálója érdemelt ki.

A díjazott folyamatos kezdeményezőkészséget tanúsít a szakterületi feladatok eredményes teljesítése érdekében. Szakmai tudása és elméleti felkészültsége átlag feletti, rendőri intézkedése során udvarias, határozott, tevékenységét a szakmai intelligencia jellemzi. Feladatellátása példamutató.

A díjakat április 27-én vehették át Pintér Szilárdtól, Dombóvár polgármesterétől.