1 hónap

Ez áprilisban a Hónap műtárgya a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeumban. 

Bronzból készült, három, felfelé enyhén szélesedő, hengeres rekeszből álló, egybeöntött edény töredéke; az egyik rekesznek nagyjából a fele hiányzik. Az edényt – a megmaradt, hasonló példányok alapján – eredetileg háromkaréjos, csuklós záródású fedél borította, amelynek belső felére a különböző szentségek nevének latin kezdőbetűit vésték; O: oleum (keresztelendők olaja); I: infirmorum (betegek olaja); C: chrisma (krizma).

A tárgy egy szentelt kenet – olaj és krizma (olaj és balzsam keveréke) – tárolására szolgáló liturgikus edény.

A hét szentség közül a keresztség, a bérmálás, a betegek szentsége és az egyházi rend felvétele során használtak keneteket, amelyeket a püspökök szenteltek meg Nagycsütörtökön.  

Hasonló tárgyat Magyarországról információk szerint eddig mindössze egyet közöltek.

Az ismeretlen lelőhelyről származó, a 15. századra keltezett kenettartó az egykori Delhaes-gyűjteményből jutott a Magyar Nemzeti Múzeumba. Ennek kidolgozása egyszerűbb a tamási példányénál, a hengeres rekeszek közti bordák hiányoznak róla.

Tudomás van továbbá egy másik, még közöletlen darabról is, amely Kisoroszi határában került elő, talán egy elpusztult középkori kolostor környezetében. Hasonló szerkezetű kenettartó tégelyeket Európából több helyről is ismerünk.

(forrás: Wosinsky Mór Múzeum Facebook oldala, fotó: Retkes Tamás)