Mint minden évben, Paks Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz.

A részletes pályázati kiírások, a bírálati szabályzat és az igényléshez szükséges pályázati adatlapok megtalálhatók Paks város honlapján.

A rászoruló fiatalok taníttatásának segítése a cél

A pályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok végzik.

November 3-ig kell benyújtani a pályázatot

A pályázók 2022. november 3-ig nyújthatják be a lakóhely szerinti települési önkormányzatnál a kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel egy eredeti, aláírt példányban.