Evezőjük pedig maga a művészet. A „BÁRKA” Művészeti Szalon 1996 tavaszán alakult meg Tolnán, azzal a céllal, hogy összefogja a megyében élő, zömmel amatőr képzőművészeket, művészetpártolókat. 

A „Bárka” tagjainak többsége festő, de van köztük zománcműves és fotós, sőt textiles is. A tagság nagy része Tolna megyei, de az évek során csatlakoztak megyehatáron túli alkotók is a 2000-ben egyesületté alakult gárdához.

A megyehatár sem gond

Az elmúlt években budapesti, székesfehérvári, móri, kaposvári, mohácsi, nagykőrösi, izsáki, kecskeméti alkotók is ehhez az alkotói csoporthoz tartozónak vallhatták magukat. Az egyesület fontosnak tartja a tagok képzését, az önképzési lehetőségek gyarapítását, és azoknak a kiállítási lehetőségeknek a keresését, ahol az alkotók munkáit a közönség megismerheti. 

A „Bárka” központi értékkategóriája az alkotómunka tisztelete, és a befogadók, a közönség iránti alázat.  
Az egyesület taglétszáma jelenleg mintegy 35 fő.

Bárka 26

Ezúttal a Babits Mihály Kulturális Központban nyílik az alkotói kiállítás, melyre szeretettel invitálunk Téged is!