1 év

2023-ban ez hét napot jelent. Szekszárd városában a települési hulladékszállítási feladatokat végző Alisca Terra Nonprofit Kft. a közszolgáltatási szerződés alapján társasházi övezetben évente 5 alkalommal, családi házas övezetben 10 alkalommal végzi a zöld hulladék elszállítását. Ezen alkalmakba beletartoznak a januári fenyőfaszállítási akciók is.

Az önkormányzat 2019. óta további szállításokat rendel meg az Alisca Terra Nonprofit Kft-től annak érdekében, hogy a lakosságnál keletkezett zöldhulladék a megfelelő helyre, ártalmatlanításra kerüljön. 

Ezen „rendkívüli” zöldjárat további 7 szállítási napot jelent 2023-ban

A rendkívüli zöldjáratok költsége az önkormányzat költségvetését terheli.  A begyűjtés mellett az Önkormányzat biológiailag lebomló zöld zsákokat is a lakosság rendelkezésére bocsát, a szállítási alkalmakhoz igazodóan 2 db/alkalom/ingatlan mennyiségben. 
A zsákokat az Alisca Terra Nonprofit Kft. Epreskert utcai telephelyén lehet átvenni, az átvétel időpontjairól és feltételeiről a 0674/528-853-es telefonszámon lehet érdeklődni. 

Ugyanitt lehet átvenni a szolgáltató által biztosított évi 8 db lebomló zsákot is. Ha a térítésmentesen biztosított mennyiség valaki számára nem elegendő, akkor a szolgáltató telephelyén térítés ellenében is hozzá lehet jutni további zsákokhoz.

Fontos!

A közterület rendjének és tisztaságának védelme érdekében az összegyűjtött zöld hulladékot legkorábban a szállítási napot megelőző napon helyezzék ki a lakosok az ingatlanuk elé olyan he lyre, ahol az nem akadályozza sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat. A keletkezett zöldhulladékot kizárólag a lebomló zsákokban, vagy kötegelve lehet a közterületre kitenni, a szolgáltató a nem megfelelő formában kihelyezett zöldhulladékot nem szállítja el, továbbá az, aki nem az előírt módon és időben helyezi ki a zöldhulladékot a közterületre, az köztisztasági szabálysértést követ el! A köteget úgy érdemes kialakítani, hogy egy kuka méretét ne haladja meg és a szállítást végzők fel tudják azt emelni.

 Amennyiben valakinek az ingatlanán olyan mennyiségű zöldhulladék keletkezik, amellyel nem kívánja megvárni a meghirdetett szállítási napokat, úgy lehetőség van – akár ömlesztett formában is – annak térítésmentes leadására a Damjanich utcában működő hulladékudvarban. A hulladékudvarban a hét öt napján, keddtől szombatig van lehetőség a hulladék leadására. A pontos nyitvatartási idő, a leadható hulladékok fajtái és mennyisége a szolgáltató honlapján olvasható.