Április 30-ig tehetsz javaslatot. Szekszárd Megyei Jogú Város több kitüntető cím odaítélésében is várja a lakosság ajánlásait, mutatjuk erre az elismerésre kiket javasolhatsz.

Közjóért kitüntető díj adományozható annak a természetes személynek vagy azok közösségének, aki vagy amely Szekszárd városért kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat, vagy folytatott, és ezzel hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírnevének növeléséhez.

A Közjóért kitüntető díjra bármely szekszárdi állandó lakóhelyű személy, vagy szekszárdi székhelyű jogi személy javaslatot tehet.
Közjóért kitüntető díjból évente legfeljebb hat adományozható.

Ide várják az ajánlásodat

Egészen április végéig,  írásban az űrlapok kitöltésével. Mindezt Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell eljuttatnod elektronikusan a helyikituntetes@szekszard.hu email címre vagy papír alapon 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. postacímre.
A javaslattételben meg kell jelölnöd azokat a tényeket és adatokat is, amelyek a kitüntetés adományozását megalapozzák.

A javaslattételhez az űrlap letölthető Szekszárd Megyei Jogú Város honlapjáról: szekszard.hu