1 év

Április 30-ig tehetsz javaslatot. Szekszárd Megyei Jogú Város több kitüntető cím odaítélésében is várja a lakosság ajánlásait, mutatjuk erre az elismerésre kiket javasolhatsz.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományozható 

Annak a természetes személynek vagy azok közösségének, aki  a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végez, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményt ért el, öregbítette a város jó hírét.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományozását települési képviselő, szekszárdi székhelyű civil szervezet, érdekképviseleti szervezet, és bármely, szekszárdi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy kezdeményezheti.
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett évente legfeljebb három adományozható.

Ide várják az ajánlásodat

Egészen április végéig,  írásban az űrlapok kitöltésével. Mindezt Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell eljuttatnod elektronikusan a helyikituntetes@szekszard.hu email címre vagy papír alapon 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. postacímre.
A javaslattételben meg kell jelölnöd azokat a tényeket és adatokat is, amelyek a kitüntetés adományozását megalapozzák.

A javaslattételhez az űrlap letölthető Szekszárd Megyei Jogú Város honlapjáról: szekszard.hu