Fadd Nagyközség Önkormányzata a település közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó, szociálisan rászoruló személyek részére, a rendelkezésre álló keret mértékéig – ellenszolgáltatás nélkül – tűzifa támogatást nyújt.

Tűzifa támogatásra az jogosult, aki 

  • lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásban részesül,
  • aktív korúak ellátására jogosult, vagy
  • időskorúak járadékára jogosult, vagy
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
  • 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
  • ápolási díjban részesül,
  • fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és téli fűtését tűzifával oldja meg.
A kérelem december 15-ig nyújtható be a Faddi Polgármesteri Hivatalban. A kérelmek elbírálása december 22-ig megtörténik.