Építőipari ellenőrzések Tolna megyében. Átfogó, az ország egész területére kiterjedő, összehangolt ellenőrzést végeztek nyáron az illetékes hatóságok az építőipari tevékenységet végzők körében. A több mint 2 ezer vizsgálatban a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakterületi hatóságai mellett az adóhatóság és a rendészeti szervek is részt vettek.

Többcél a kampány során

A komplex ellenőrzések célja a jogkövető gazdasági működés és foglalkoztatás erősítése, a tisztességes, jogkövető cégek versenyhátrányának csökkentése, a szabályok megszegésével   jogosulatlan előnyt szerző vállalkozások felderítése, illetve az ágazatban dolgozók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése volt. A vizsgálatok a foglalkoztatás-felügyelet, a munkavédelmi és munkaügyi, az építésfelügyelet, a fogyasztóvédelem, a műszaki biztonsági, valamint a környezetvédelem, természetvédelem és hulladékgazdálkodás területére terjedtek ki. 
Jellemző a bejelentés nélkül foglalkoztatás

E mellett a munkaidő-nyilvántartás vezetésének hiánya is gyakori. Kiderült, hogy az építési kedv növekedésével nem járt együtt a munkavédelmi szabályok betartása, mert évről évre ugyanazon szabálytalanságokat, hiányosságokat tárják fel. 

Probléma gyakran:

  • védőeszközök helytelen vagy nem használata
  • munkaeszközök hiánya
  • nem biztonságos munkakörnyezet

A megyében is van mit javítani

Tolna megyében a kormányhivatal foglalkoztatás-felügyeleti és fogyasztóvédelmi hatósága további társhatóságok közreműködésével mintegy 40 helyszínen tartott ellenőrzéseket, ebből 21 vállalkozásnál állapítottak meg szabálytalanságot.  

Egy alkalommal 30 ezer forint összegű munkaügyi bírságot szabtak ki, 29 esetben pedig a foglalkoztatás-felügyeleti, valamint a fogyasztóvédelmi eljárás még folyamatban van. 

A foglalkoztatóknál tapasztalt leggyakoribb hiányosságnak mondható a jogviszony létesítésével kapcsolatos, az adóhatóság felé fennálló bejelentési kötelezettség elmulasztása, valamint az, hogy több esetben nem, vagy hiányosan vezették a munkaidő-nyilvántartást. Fogyasztóvédelmi szempontból leginkább az árfeltüntetés és az általános kereskedelmi feltételek tekintetében került sor jogsértés megállapítására. Hiányosság volt, hogy a beépített építőanyagokra és szerkezetekre vonatkozó magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok hiányosan, vagy egyáltalán nem álltak rendelkezésre. 

fotó: pixabay, pexels