Napjainkban az élőhely eltűnés és terület csökkenés mellett a természetes életközösségű állatfajokra a legnagyobb veszélyt az idegenhonos, invazív fajok terjedése jelenti.

Az invazív faj jelentése

Azokat a természetes elterjedési területükön kívül előforduló és a természetes életközösségeket veszélyeztető fajokat nevezzük invazív fajoknak, amelyek minden esetben emberi közvetítéssel jutnak el természetes elterjedési területeiken kívülre és gyors szaporodásuk, alkalmazkodási képességük veszélyt jelent a hazai állatfajokra, mert megtelepedésüket követően egyre nagyobb területeket hódítanak meg, kiszorítják az őshonos állatokat, ezzel átformálva környezetüket.

Bejelentési kötelezettség

Magyarországon 2015. január 2. óta Európai Uniós jogszabály írja elő az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló irányelveket. Ez alapján előírják, hogy  az állatokat tartó tulajdonosok számára engedélyeztetni kell ezeknek az állatoknak a tartását, az állatokat zárt módon kell tartaniuk, és meg kell hozniuk minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy azok ne szaporodhassanak és ne szabadulhassanak ki.

A tulajdonosok az általuk tartott inváziós fajok jegyzékén szereplő állatokat kötelesek egy erre rendszeresített nyomtatványon bejelenteni a természetvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok felé.

A Tolna Megyei Kormányhivatal arra kéri az érintetteket, hogy bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget!

A bejelentési kötelezettség elmulasztása inváziós bírságot vonhat maga után, melynek összege 10.000 Ft és 200.000 Ft közötti összeg lehet.

A bejelentéssel érintett fajok a következők: ázsiai lódarázs, háromszögletű örvényféreg, amúrgéb, csíkos tengeriharcsa, naphal, razbóra, cifrarák, jelzőrák, északi cifrarák, kaliforniai vörösrák, kínai gyapjasollósrák, virginiai márványrák, ékszerteknős, amerikai ökörbéka, halcsontfarkú réce, nílusi lúd, pásztormejnó, szent íbisz, szibériai csíkosmókus (burunduk), pézsmapocok, nutria, nyestkutya, vörösorrú koáti (ormányosmedve), indiai varjú, jávai mongúz, mosómedve, szürke mókus, amerikai rókamókus, csinos tarkamókus, kínai muntyákszarvas.

A bejelentéshez szükséges adatlap online letölthető, vagy személyesen is kérhető a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Osztályán (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.).

Képek: pixabay