Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot írt ki Fadd Nagyközség Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve a 2022-es évre.

Mi a célja a pályázatnak?

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Kétféle pályázati kiírás létezik

Az „A” típusra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusra pedig azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Részletes információkat a https://fadd.hu/2021/10/12/bursa-hungarica-palyazat-2021/?fbclid=IwAR2_yDu6jGb_-qTj07WoIMQBlfELvki-ikluz1TBsiLSf3-YUPJxwHgV6BM honlapon találhatnak az érdeklődők.

 

Kép: pexels.com