Professzionális oktatási szervezetet bízott meg a falu- és tanyagondnoki képzés lebonyolításával a Tolna Megyei Önkormányzat. A képzésre a megye különböző településeiről érkeztek jelentkezők, akik a szakma elsajátításával fontos szolgálatot tesznek majd a kisebb falvakban és tanyákban.

Mire jó a szolgáltatás?

A jogszabályban leírt megfogalmazás szerint: „a tanyagondnoki szolgáltatás célja a tanyasi lakott helyek intézmény hiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.”

Mit csinál a tanyagondnok?

Ő az összekötő kapocs a tanyán élő emberek és saját falujuk intézményei, közösségei, szolgáltatói között. Ők azok, akik járművükkel kapcsolatot teremtenek a világgal: vagy a gondjaikra bízott embereket viszik az intézmények után, vagy a hiányzó szolgáltatásokat hozzák el az emberek lakóhelyére.

Szolgálatba állhatnak

A jelenlegi képzést elvégzett szakemberek máris szolgálatba állhatnak Tolna megye adott településein, hogy tudásukkal segítsék a tanyasi emberek mindennapjait.

Képek: Tolna Megyei Önkormányzat