0:00
/
Falu- és tanyagondnoki képzés indult Szekszárdon

A kisebb településeken, környező falvakban sok helyen nehézkes a közlekedés, illetve a közszolgáltatásokhoz is nehezebb hozzájutni, mint a városokban.

Minimum 400 lakosságszámú helyen működhet falugondnok

Éppen ezért indított a Tolna Megyei Önkormányzata falu- illetve tanyagondnoki képzést, amely számos feladatra felkészíti a vállalkozó személyeket. Ilyen feladatok például a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel, helyi közösségekkel való kapcsolattartás, az élethelyzetekből adódó problémák megoldása, személyes segítségnyújtás, emberi kapcsolatok ápolása a település lakosaival, a hagyományok és az összefogás erősítése. A falugondnoki szolgáltatás ezer lakosnál kisebb településen működtethető. A képzésre elsőre 19 fő jelentkezett, ami tovább gyarapodott.

„Nyilván a hétköznapok fogják eldönteni, hogy miben kell segíteni, de (…) leginkább az a fontos, hogy egy emberséget és egy pozitív hozzáállást tudjunk átadni ezeknek az embereknek és ők tudják továbbadni a rászorultaknak.” – mondja Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.