Be kell jelenteni az erdőgazdálkodási jogosultságokat

„Az erdőtulajdonosok a tulajdonukban álló erdő vonatkozásában a tulajdonosi jogcímen alapuló használati jogosultságukat kötelesek az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni vagy kötelesek az erdő használatba adásáról gondoskodni. Ez utóbbi esetben az erdő használatára jogosult köteles a használati jog fennállását igazoló okiratok benyújtásával, a használati jogosultság keletkezésétől számított 30 napon belül az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelentkezni.” írják a kormányhivatal honlapján.

Kérelmet kell beadni

Erdőben erdőgazdálkodási tevékenységet csak az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó folytathat. A tartós megbízás jogcímén alapuló, 2021. december 31. előtt kötött szerződésekben az erdészeti hatóságként eljáró kormányhivatalok 2022. január 1-jétől törölték az erdőgazdálkodási jogosultságot. Az újbóli erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi kérelmet a Nemzeti Földügyi Központ honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

A szekszárdi erdőtulajdonosok az Erdőtérképen tájékozódhatnak a rendezetlen erdőgazdálkodói jogviszonyú erdőrészletekről.