Erről tartottak konferenciát Szekszárdon.  A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara konferenciát rendezett a műszaki és természettudományos ismeretek oktatásáról Szekszárdon. 

Nemzetközi palettán a téma fontossága

Az angol nyelvű nemzetközi konferencián számos külföldi és hazai előadó részvételével tanácskoztak az oktatás élményszerűvé tételéről, bemutatva több ország jó gyakorlatait.

Július folyamán fejeződik be a „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen” című ötéves fejlesztési projekt, amely az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében került megvalósításra. 

A projekt célja az volt, hogy a PTE beiskolázási körzetében – kiemelten Baranya és Tolna megyékben – olyan élményszerű kommunikációs és oktatási programok kerüljenek megvalósításra, amelyek segítségével egyre több általános és középiskolás tanuló választja a műszaki, természettudományos és informatikai jellegű felsőoktatási képzéseket. 

Tolna megyében indult nulladik évfolyam is

Szekszárdon ennek keretében nulladik évfolyamot indított az egyetem, hogy segítse a diákok sikeres emelt szintű érettségi felkészítését. Emellett a régióban dolgozó pedagógusok és HR szakemberek is részt vehettek online felkészítésben, az itt elsajátított tudás szintén a fiatalok pályaorientációját támogatja.

„Az ötéves fejlesztési program nagyban hozzájárult a PTE, ezen belül kiemelten a műszaki és a természettudományi karok hallgatói létszámának megőrzéséhez. A szekszárdi kar olyan pályaorientációs programot valósított meg a projekt keretében, amely során az általános és középiskolás diákok komplex tanácsadás eredményeként sokkal megalapozottabb pályaválasztási döntéseket tudnak hozni a jövőben”

– mondta Dr. Zádori Iván, a szekszárdi kar dékánhelyettese.