Szekszárd Önkormányzata elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatokat.

Két típusú pályázatra lehetett jelentkezni

Az „A” típusú pályázatra jelentkezők közül 78 főt támogatnak majd havonta 7000, illetve 8000 forinttal. A pályázatból formai okból, bírálatból 3 fő lett kizárva. A „B” típusú pályázatban 1 főt utasítottak el.

6 millió forintnyi támogatás

A város 6 millió forintot biztosított a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló pályázók támogatására. A bizottság szociális helyzetük alapján eltérő összegben részesítette azokat a hallgatókat, akik érvényes „A” típusú pályázatot adtak be. B típusú pályázatot egyetlen ember nyújtott be. Bírálatból azok kerültek kizárásra, akik papír alapon nem nyújtották be a pályázatot.

Márciustól és októbertől kezdődnek a kifizetések

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben márciustól, az őszi félévben októbertől indul, ezt követően az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. Az intézményi ösztöndíj folyósítása szintén március, illetve október. Ez a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kerül kifizetésre.

 

Kép: pixabay.com