A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2022/2023. tanévre.

Legalább 3-as átlag kell a támogatáshoz

Azok a fiatalok pályázhatnak, akiknek a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00. A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú köznevelési intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére.

Mellékelni kell az igazolásokat

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, írásbeli nyilatkozatot roma származásról, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázatot 2022. június 30-ig kell a Tolna Megyei Rendőr- főkapitányság vezetőjének megküldeni. A pályázat elbírálásának határideje 2022. augusztus 31. További részletek a Bonyhád város honlapján találhatók.