Folytatódott Szekszárdon az illegális hulladéklerakók felszámolása. A Baráth János, a Patak és a Pollack utcában is befejeződött az illegális hulladéklerakók felszámolása. 

A munkálatokra nyert közel 23 és fél millió forintot a „Tisztítsuk meg az Országot” projekt első ütemében kapta az önkormányzat.

A Baráth János utcában két helyszínről összesen 750 m3 magas fertőzésveszélyű kommunális és lomhulladékot, valamint 15 m3 építési és bontási hulladékot szállítottak el a kivitelezők.

A Patak utcában 745 m3, magas fertőzésveszélyű kommunális és lomhulladékot sikerült ártalmatlanítani. 

A Pollack Mihály utcában  felszámolták a 650 m3-nyi lomhulladékot, valamint 25 m3 építési és bontási hulladékot tartalmazó illegális lerakót. 
 


Befejeződött az illegális hulladéklerakók felszámolása. Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt első ütemében közel 23 és fél millió forint támogatást nyert a feladatra. 

Az elnyert pénzből a megyeszékhely kilenc, kiemelten szemetes területét sikerül majd megtisztítani az évek óta ott felgyülemlett, sok esetben fertőzésveszélyes és balesetveszélyes kommunális eredetű lom, valamint építési hulladéktól.

Hihetetlen mennyiségű szemét gyűlt össze

Az érintett területek: Baráth János utca, Búzavirág utca, Bern utca, Pollack Mihály utca, Palánk, Magura víztározó környéke, Séd Patak part, Csötönyi völgy. Az egyes illegális lerakással érintett helyszíneken 2368 m3 lomhulladék, 96 m3 biológiailag lebomló hulladék, 50 m3 kevert építési és bontási hulladék, illetve 10 m3 beton, tégla, cserép és kerámia hulladék található. 

Palánkon 140 m3, a közeli mezőgazdasági területekre veszélyes hulladékot szállított el a kivitelező

Az eddig felmért hulladéknak csak a gyűjtési, szállítási és kezelési költsége közel 19 millió forint. Az illegális szemétlerakók felszámolása elkezdődött, a munkák előreláthatóan május végéig tartanak

A Csötönyi völgyet   5 m3 építési hulladéktól sikerült mentesíteni

A város vezetése bízik abban, hogy a most elszállított és megszűntetett illegális lerakók nem termelődnek újra. Ezt hivatott megelőzni újabb térfigyelő kamerák beszerzése.