Tíz napirendi pontot tárgyalt a Közgyűlés. A város 2022-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez, amire 6 millió forintot költhet majd az önkormányzat. Véglegessé vált az is, hogy a jövőben azon gyermekek részére, akiknek mindkét szülője fogyatékos személy, az önkormányzat térítésmentesen szakképzett gyermekápoló gondozót biztosít, heti negyven óra időtartamban, legfeljebb egy évre. A Keselyűsi út déli oldalán egy terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításához szükséges partnerségi egyeztetést lezárta a közgyűlés és arról is egyhangúan döntöttek, hogy a Szakály Ferenc utcában beszakadt pince helyreállításához vis maior pályázatot nyújt be az önkormányzat – foglalja össze az ülést a város weboldala.

Eldőltek a bizottsági keretek

A keret idén is 50 millió forint. Az OKSI 25 milliót, a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság 19 milliót, a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság 6 milliót használhat majd fel jellemzően támogatásokra. A Nemzeti Kulturális Alap által az elmaradt jegybevételek után járó 30 milliós támogatást az alábbiak szerint osztotta fel a közgyűlés: 

  • Babits Mihály Kulturális Központ 25 millió forint
  • Wosinsky Mór Megyei Múzeum 3 millió forint
  • Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2 millió forint

Kerékpárosbarát Szekszárd 

Zárt ülésen a Kerékpárosbarát Szekszárd elnevezésű projekt megvalósításáról döntöttek a képviselők. Ez az a program, melynek megvalósulása esetén észak-déli irányban lényegében biztonságosan átjárhatóvá válna a város a biciklisek számára és elérhetővé válna a Sió part is, ahol a „Sió projekt” keretében a megye turisztikai nagyberuházása zajlik. A bicikliút hálózat négy ütemben valósulhat meg. A közbeszerzési eljárás már lezárás alatt van, a nyertes kivitelezővel szerződéskötés előtt áll az önkormányzat. Jó esetben rövid időn belül indulhatna a kivitelezés, csakhogy az elnyert 410 milliós támogatás ennél a beruházásnál is kevés. A közgyűlés döntése szerint a projektet megvalósítja az önkormányzat, de csak akkor, ha a város többlettámogatási igényét a kormány biztosítja.