A 20. században, ahogy korábban is, számos eszme nevében követtek el bűntettet emberek tömegei ellen. Ezek egyike a kommunizmus. Sajnos Magyarország sem tartozott a kivételek közé. A Babits Mihály Kulturális Központ előadása, amely február 23-án, 18:00 órakos lesz, a kommunizmus nevében megöltek vagy más módon tönkretett áldozatokról emlékezik meg, történeti kontextusba helyezve a témát. A téma előadója Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának történésze.

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjáról

Több mint két évtizede minden év február 25-én emlékezünk meg a kommunista diktatúrák áldozatairól. 1947-ben ezen a napon – a kommunistákkal szembeni kiállása miatt – Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évig volt fogságban. Kovács Béla esete a demokrácia és a szabadságjogok semmibe vételének jelképévé vált – február 25-én előtte és azon milliók előtt hajtunk fejet, akik a világon mindenütt a kommunista diktatúra áldozataivá váltak.