1 év

Vas Gereben első regénye 1855-ben jelent meg Régi jó idők címmel, mely nagy sikert aratott. A Wosinsky Mór Múzeum hónap műtárgyaként választott kötet a Vas Gereben összes munkái sorozat 1. kötete, mely az 1886–1900 között kiadott 12 kötetes díszkiadás első része.

A címlap melletti oldalon Vas Gereben aláírása és portréja látható, melyet Theodor Mayerhofer (1855–1941) osztrák származású festő, illusztrátor készített az íróról. A regény 49 fejezetből áll, illetve a végén négy oldal betoldás található, mely a Franklin Társulat kiadásában Budapesten megjelent köteteket sorolja fel. A szöveget számos fekete-fehér szövegközi és néhány egész oldalas, Gyulay László (1843–1911) festőművész, grafikus által készített rajz szakítja meg.

A regény cselekményének korszaka a napóleoni háborúk és az 1848-as forradalom közötti időszakot öleli fel. A korszak Magyarországát és annak társadalmi rétegeit mutatja be az író humorral és élcelődéssel, a korrajz és a fikció határvonalán mozogva. A régi idők utáni nosztalgia, a régi erkölcsök és szokások fontossága mellett megjelennek a szabadelvűség és a haladás eszméi is a történetben a nemességtől kezdve az alsóbb néprétegekig.

Vas Gereben több kötetében is kiemeli Fürged és Tamási környékét, így a Nagy idők, nagy emberek (1856) című regényében a tamási erdőt, vagy a Tekintetes urak (1864) című írásában Ozorát és Tamásit.

 

Képek: Retkes Tamás