1 év

Paks Város Önkormányzata Pongrácz Sándor-kitüntetéssel ismeri el azok tevékenységét, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak a település egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, és ezen a területen kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Az elismerést páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő egészségügyi dolgozó veheti át, ennek megfelelően várják idén is az ajánlásokat. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhellyel rendelkező jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre.

A javaslatokat írásban, 2023. május 2-ig lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz. Az elismerés átadására a tervek szerint hagyományosan a Semmelweis-nap alkalmából megrendezett városi ünnepségen kerül sor.