1 hónap

A helyhatósági, illetve az európai parlamenti képviselők közös, 2024. június 9-én esedékes választása miatt gyűltek össze – többek között – a vármegye jegyzői a szekszárdi Vármegyeháza dísztermében. A választási felkészítő értekezletet a Tolna Vármegyei Területi Választási Iroda hívta össze április 9-re. A Nemzeti Választási Iroda képviseletében is érkeztek előadást tartani, mégpedig Dr. Sóskuti-Varga Gergely általános elnökhelyettes, illetve Dr. Mucsi Tamás főosztályvezető.

Dr. Ritter Beáta, a területi választási iroda vezetőjének jogi helyettese üdvözölte a résztvevőket, majd ismertette az értekezlet napirendjét. A meghívottaknak – azaz a helyi választási irodák vezetőinek, helyetteseinek, illetve a kormányhivatal illetékeseinek – az előadások meghallgatásán, és a szakmai konzultáción túl lehetőségük nyílt gyakorlati feladatok megoldására is.

Az elnökhelyettesi előadás a választási kampány és a jogorvoslatok témakörét vizsgálta. Szó esett többek között a kampány és a közhatalmi szereplők összefüggéseiről, valamint a  nevelési-oktatási intézményekben folytatott kampánytevékenységről.

A kampányidőszak a szavazás napját megelőző ötvenedik naptól kezdődik, azaz április 20-tól, egészen a szavazás befejezéséig.

Dr. Sóskuti-Varga Gergely taglalta a média szerepvállalásának szabályait a kampányban, majd ismertette a jogorvoslati kérelmek típusait – kifogás, fellebbezés, bírósági felülvizsgálati kérelem – és fórumrendszerét. Utóbbit tekintve, jogorvoslatot a helyi, területi és nemzeti választási bizottságoknál, valamint a Kúrián lehet kérelmezni.


Dr. Mucsi Tamás előadásából a névjegyzékről, szavazásnapi feladatokról és gyakorlati tudnivalókról derültek ki a legfontosabb információk. A főosztályvezető ismertette, hogy a választási irodák honlapjain almenübe foglalják a választásokkal összefüggő adatokat, úgy mint a felelősök – választási iroda és bizottság – elérhetőségeit, a releváns határozatokat, továbbá az ügyintézéshez szükséges felület is elérhető. Mind a jelöltek, mind a választópolgárok tájékozódhatnak az őket érintő információkról. A Nemzeti Választási Iroda előadója felhívta a figyelmet arra, hogy megreformálták az elektronikus ügyintézést, melynek értelmében egyaránt módosul a kérelem benyújtása, a döntéshozatal és a döntés közlése.

A 2024. évi, közös eljárásban lebonyolításra kerülő választásokhoz kapcsolódóan az átjelentkezéseknek is külön szabályai vannak.

A választási értesítők – melyeket április 3-19. között küldenek ki – minden fontos tudnivalót összegeznek.

Ami a szavazólapokat illeti: beszélhetünk európai parlamentiről, képviselő-jelöltiről, polgármester-jelöltiről, vármegyei közgyűlésiről, illetve nemzetiségiről. Ezek segítségével dönthetünk arról, hogy kik jussanak be a vármegye helyhatóságaiba, nemzetiségi testületeibe, illetve az Európai Parlamentbe és a vármegyei közgyűlésbe.