7 nap

Megjelent Bogányi Gergely és Szécsi Gábor Narrativitás és zenei megértés című könyve a
Belvedere Meridionale Kiadó gondozásában. A világhírű zongoraművész és az ismert kommunikációkutató professzor azt vizsgálják közös könyvükben, hogy filozófiai, nyelvészeti és pszichológiai modellek milyen adalékokkal szolgálhatnak a zenei megértés folyamatának megértéséhez és ezáltal a kérdéskört érintő esztétikai, zeneelméleti gondolatkísérletek a továbbgondolásához. 

„A zenei példákkal gazdagon illusztrált kötet célja egy, a zenei megértés alapjait megvilágító narratológiai modell fogalmi kereteinek meghatározása”

– írja a kötetet bemutató közlemény.

A szerzők elemzéseik során annak az általános hipotézisnek az igazolására vállalkoznak, hogy a zeneművek olyan narratívaszinteket jelenítenek meg, amelyek személyes asszociációk kereteiként működő befogadói történetekkel összekapcsolódva válnak a művek értelmezésének alapjaivá.

(címlap fotó: illusztráció, pexels)