Kiss János Róbert tűzoltó alezredes, a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője Rendvédelemért Emlékérmet vehetett át. November huszonnegyedikén tartotta éves közgyűlését a Magyar Rendvédelmi Kar a Belügyminisztérium márványaulájában, ahol elismerések átadására is sor került.

A Magyar Rendvédelmi Kar olyan szakmai köztestület, amely a szolgálati törvény által meghatározott személyi állomány szakmai, erkölcsi, munkakörülményei és anyagi érdekeit képviseli. Powell Pál, a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke huzamosabb időn keresztül végzett kiemelkedő munkája elismeréseként adott át elismerést Kiss Kiss János Róbertnek. 

2003. július elseje 

A díjazott ekkor került kinevezésre a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szekszárdi Polgári Védelmi Kirendeltség állományába, kiemelt főelőadó beosztásba. Később a Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyetteseként végezte feladatait, jelenleg a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjeként látja el a munkáját. Felsőfokú anyagmérnöki diplomájának megszerzését követően további képzésekkel bővítette tudását a paksi kirendeltség főtisztje. Rendészeti szakvizsgája, veszélyes áru ügyintézői, valamint munkavédelmi technikusi képesítése mellett atomerőművi üzemeltetési szakmérnöki végzettséggel is rendelkezik.

Emberi és munkakapcsolatai kifogástalanok, az együttműködő szervezetek vezetőivel kitűnő kapcsolatot ápol. Munkáját magas színvonalon végzi, tudását autodidakta módon is fejleszti. 

A polgári védelmi szakterület iránti elkötelezettsége vitathatatlan. Meghatározó szerepet vállalt a járási mentőszervezet megalakításában, figyelemmel kíséri a mentőszervezet működését. A paksi kirendeltség illetékességi területén az ifjúság katasztrófavédelmi felkészítésében kiválóan hasznosítja megszerzett ismereteit

Jelenlegi beosztásán felül egészségvédelmi megbízotti feladatokat is ellát, mellyel segíti az Magyar Rendvédelmi Kar tagok munkakörülményeinek további fejlesztését, valamint kiemelt hangsúlyt fektet az egészséges életmód népszerűsítésére.

Gratulálunk az elismeréshez, jó egészséget és sikereket kívánunk!