Tolna vármegyei rendőri állományából többen vehettek át elismerést.

Magyarország Köztársasági Elnöke Nemzeti Ünnepünk, március 15-e alkalmából „Magyar Arany Érdemkereszt” kitüntetést adományozott Dr. Marcsek Sándor r. ezredesnek, a Szekszárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének. Kapitány úr az elismerést a Belügyminisztériumban megtartott központi ünnepségen vehette át dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrtól.

Magyarország Belügyminisztere Nemzeti Ünnepünk, március 15-e alkalmából huzamosabb ideje végzett kiváló szakmai teljesítménye elismeréseként rendőrségi tanácsosi címet adományozott Nikl József r. főtörzszászlósnak, a Paksi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály helyszínelő és balesetvizsgálójának.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője Nemzeti Ünnepünk, március 15-e alkalmából kiváló szakmai munkája  elismeréseként pénzjutalomban részesítette Szabó Zoltán r. ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes urat.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője Nemzeti Ünnepünk, március 15-e alkalmából kiváló szakmai munkája elismeréseként soron kívül előléptette r. századossá Németh Attila r. főhadnagyot, a Tamási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztály fővizsgálóját.

A díjazottk a napokban, az Országos Rendőr-főkapitányságon megtartott ünnepségen dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsostól, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettestől vehették át elismerésüket.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője Nemzeti Ünnepünk, március 15-e alkalmából kiváló szakmai munkája elismeréseként soron kívül fizetési fokozatban előresorolta dr. Varga Debóra r. alezredest, a Szekszárdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály megbízott osztályvezetőjét. Kolléganőnk a későbbi időpontban megtartandó vármegyei ünnepségen veszi át elismerését.

Valamennyi díjazottnak gratulálunk, munkájukhoz jó egészséget kívánunk!