Ingatlanpályázati hirdetmény jelent meg Szekszárd város honlapján. 

„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat keretében értékesítésre meghirdeti a szekszárdi 01653/3 hrsz-ú, 2548 m2 alapterületű, kivett telephely megnevezésű, Pollack Mihály utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlant”

– olvasható a szekszard.hu oldalon. 

A részletes pályázati felhívás, valamint az ingatlan rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció letölthető a www.szekszard.hu internetes oldalról. 

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya (74/504-159) ad telefonon. Továbbá személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben dr. Varga András osztályvezető (Polgármesteri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 201. iroda) kereshető.

(fotó: pixabay)