Közreadták a város weboldalán a 2024. évi fordulójának eredményeit.  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatokat:

„A” típusú pályázata 

Nem került elutasításra egyetlen pályázat sem, a támogatotti létszám 55 fő. Egy pályázat került kizárásra formai okok miatt. A támogatás összmértéke pedig 8400 Ft illetve 11.400 Ft6hó.

„B” típusú pályázata

3 fő elutasítása történt. Több pályázat nem került benyújtásra.

A város 6 millió Ft-ot biztosított az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló pályázók támogatására. 

A Bizottság szociális, vagyoni helyzetük alapján – eltérő összegű – támogatásban részesítette mindazon hallgatókat, akik érvényes „A” típusú pályázatot nyújtottak be. „B” típusú pályázatot 3 fő nyújtott be. A pályázók magas létszáma miatt a Bizottság a már felvételt nyert hallgatókat kívánta támogatni, ezért nem nyújt támogatást azon pályázónak, akinek a felvétele még bizonytalan a felsőoktatási intézménybe. 

Bírálatból 1 fő került kizárásra, mivel papír alapon nem került benyújtásra a pályázata.

Az intézmény a hallgató számára az önkormányzati ösztöndíjrésszel megegyező mértékű, maximum 5.000, – Ft/hó támogatást biztosít, miután a jogosultságot megállapította.

Kifizetések rendje

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetésekor indul, ezt követően az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kerül kifizetésre.

"A Bursa Hungarica ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény utalja közvetlenül a hallgató bankszámlájára"

– írja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága által jegyzett közlemény.

(fotó: illusztráció, pixabay)