A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara várja jelentkezésedet az Országos Vizsgafelügyelői névjegyzékbe való bekerüléshez, kiemelten az alább felsorolt szakmákban.

 • fodrász 
 • szakács
 • cukrász
 • pincér
 • Fitness-wellness instruktor
 • Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező
 • A jelentkezés szakirányú diplomához és 10 éves szakmai gyakorlathoz kötött.

A vizsgafelügyelői névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

A pályázaton az a személy vehet részt, aki

az Szkr. 134. § (2) bekezdésében előírt, a megpályázott szakmáknak, szakmairányoknak megfelelő felsőfokú szakirányú szakmai végzetességgel rendelkezik, azaz:

a) technikumban megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettség, vagy

b) szakképző iskolában megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezni,

tíz év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,

büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani. Az adatlap megtalálható a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán. 

A pályázati adatlap és a kötelező mellékletei:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása, (amennyiben van)
 • vizsgaelnöki / vizsgafelügyelői / szintvizsga névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata)
 • legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás (2 db ajánlás) szakmai gyakorlat igazolása, alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű,a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

 
A pályázatok benyújtása folyamatos, a benyújtott pályázatok elbírálása évente két alkalommal történik, a bírálat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara címére: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nyilvántartásba került vizsgafelügyelőknek öt évenként részt kell vennie a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által a vizsgafelügyelők részére szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásukról számot is kell adni. Az első továbbképzést a névjegyzékre kerülést követő fél éven belül kell teljesíteni.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Vizsgafelügyelői névjegyzék”

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
Zsidiné Bagosy Tünde
Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Mobil: 0630/355-4339
E-mail: tundi@tmkik.hu

(fotó: illusztráció, pixabay)