Sikeresen lezárult a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 659,87 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból megvalósult   „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt.  A konzorcium tagjai Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésével a Tolna Megyei Kormányhivatal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület voltak. 

Cél a színvonalemelés

A projekt célja a foglalkoztatási színvonal emelése volt a megye kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt, három szakmai területen: a feldolgozóiparban, a közszolgáltatásokban és a turizmusban.

2021 augusztus 31-ig 392 hátrányos helyzetű álláskereső, illetve inaktív személy bevonása volt. 

A projektidőszak többször hosszabbításra került, és 2021-ben megvalósult egy többletforrás- ráemelés, így jelentős összeggel sikerült bővíteni a célcsoport támogatására fordítható forrást. Ennek köszönhetően – kisebb megszakításokkal – 2017 júniusa és 2022 júniusa között, öt évig adott lehetőséget a Szekszárdi járásban élő álláskeresők munkához segítésére. Ezen időszak alatt közel ötszáz fő vált a program résztvevőjévé.

Célcsoportban

Tíz célcsoport vett részt a projektben: alacsony iskolai végzettségűek, huszonöt év alatti fiatalok, vagy harminc év alatti pályakezdő álláskeresők, ötven év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek, a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők és az inaktív személyek.
A célcsoportból bevont 499 személy közül négy fő vett részt képzésben, 356 fő hetven-száz százalékos mértékű bérköltség támogatással, 35 fő hetven százalékos bértámogatással helyezkedett el, egy fő vállalkozóvá váláshoz vett igénybe segítséget, 103 fő pedig nem kapott anyagi támogatást, viszont ők is különféle munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesültek, részben a foglalkoztatási osztály munkatársaitól, részben az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület szakembereitől.