Erre várják az ajánlásokat. Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím adományozható annak a természetes személynek, aki Szekszárd város és lakossága érdekében kiemelkedő tevékenységet végez vagy végzett, a kultúra, a művészetek, a gazdasági vagy a társadalmi élet bármely területén kiemelkedőt alkotott, és ezzel elősegítette a város fejlődését, öregbítette jó hírét, növelte tekintélyét.

Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím adományozását települési képviselő, a Közgyűlés bizottsága, szekszárdi székhelyű civil szervezet, érdekképviseleti szervezet, vagy a város lakosságának – a választásra jogosultak legalább 1 %-ának aláírásával megerősített – kezdeményezésére lehet előterjeszteni.

Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím naptári évenként egy személy részére adható.

A kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban az űrlapok kitöltésével kell eljuttatni Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesteréhez 2024. április 30-ig elektronikusan a helyikituntetes@szekszard.hu email címre vagy papír alapon 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. postacímre.
 
A javaslattételben meg kell jelölni azokat a tényeket és adatokat is, amelyek a kitüntetés adományozását megalapozzák.