11 hónap

A lakosság által észlelt parlagfüves területek helyzete könnyedén bejelenthető a Nébih által működtetett Parlagfű Bejelentő Rendszer segítségével.

A bejelentésről a PBR, belterület esetében a területileg illetékes jegyzőnek, külterületnél pedig a területileg illetékes földhivatalnak küld azonnali jelzést.

Ezáltal az eljáró hatóság késedelem nélkül lefolytathatja a helyszíni ellenőrzést, indokolt esetben pedig megindítják az eljárást azon földhasználóval szemben, akinek a területén legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfüvet találtak.