Az őszi érettségi vizsgára 2022. szeptember 5. napjáig e-papír szolgáltatással, postai úton tértivevényes küldeményben, illetve személyesen a Tolna Megyei Kormányhivatal 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. számú épületében, valamint a kijelölt intézményekben lehet jelentkezni.

Érettségi vizsgáztatásra Tolna megyében a 2022. őszi vizsgaidőszakban az alábbi intézmények kerültek kijelölésre:

  • Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola (7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.)
  • Szekszárdi Garay János Gimnázium (7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.)
  • Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-9.)
  • Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)
  • Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7150 Bonyhád, Kossuth utca 4.)

Azok a vizsgázók, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek, csak a kijelölt intézményekben tehetnek közép- és emelt szintű érettségi vizsgát. A jelentkezéssel kapcsolatban saját intézményünkben tájékozódhatnak.

Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek a jelentkezésüket benyújthatják a kijelölt intézményekben, illetve a Kormányhivatalnál. Ebben az esetben a jelentkezés befogadásról az adott intézmény igazgatója dönt.

A tanulói jogviszonyban nem állók jelentkezéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • középiskolai bizonyítvány 
  • érettségi bizonyítvány / törzslapkivonat,
  • személyazonosításra alkalmas igazolvány.
A vizsgadíj mértéke középszintű vizsga esetén 30 000 forint, emelt szintű vizsga esetén 50 000 forint vizsgatárgyanként.

Kormányhivatali jelentkezés esetében a vizsgadíj befizetése történhet banki átutalással (jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: 10032000-00282637-00000000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot, amely a jelentkezési lapon található), vagy a Kormányhivatalban beszerezhető utalványon. A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz a feladóvevényt kell csatolni. Az utalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

Fontos, hogy a jelentkező mindenki tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga. Az érettségi vizsgával kapcsolatosan tájékoztatás érhető el a www.oktatas.hu oldalon.

Az írásbeli vizsgákra 2022. október 14. és október 27. napjai között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban. A vizsgarend elérhető az Oktatási Hivatal honlapján. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2022. november 10. és november 14. napjai között, míg a középszintű szóbeli vizsgák 2022. november 21. és november 25. napjai között zajlanak.