A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet az Országos Vizsgafelügyelői-, illetve Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő bekerülésre.

A pályázaton az a személy vehet részt, aki

  • technikumban megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettség, vagy
  • szakképző iskolában megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezni,
  • tíz év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,
  • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.

A pályázati adatlap és a kötelező mellékletei:

  • szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása, (amennyiben van)
  • vizsgaelnöki / vizsgafelügyelői / szintvizsga névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata)
  • legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás (2 db ajánlás) szakmai gyakorlat igazolása, alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű, a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

A pályázat benyújtásának határideje március 6. További részleteket a tmkik.hu honlapon olvashatnak az érdeklődők.