Szakkörök, felkészítők és táborok szerveződtek azért, hogy a jövő generációjának tagjai lássák a lehetőségeket, a munkaerőpiaci igényeket, tulajdonképpen legyen egyfajta jövőképük. Megvalósítási időszakának végéhez érkezett a Pécsi Tudományegyetem és a Neumann János Számítógéptudományi Társaság konzorciumában megvalósított pályázat.

Plusz tudás megszerzésének lehetősége

A projekt kiemelt célja azt volt, hogy a diákok már középiskolai tanulmányaik során olyan új ismeretekhez jussanak, amelyekre a formális tanulás keretei között nincs lehetőségük, és a felsőoktatás felé orientálódjanak.  

Több mint 100 speciális esemény, pályaorientációs napok, szakkörök, felkészítők, táborok szolgálták a cél megvalósítását.  

A pályázati forrás hasznos felhasználásában a Pécsi Tudományegyetem három intézménye, a Természettudományi, a Műszaki és Informatikai, valamint a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar vettek részt.

„A pályázat során hangsúlyos volt, hogy a matematikai, természettudományos, műszaki vagy informatikai, úgynevezett MTMI képzésekre felhívjuk az egyetemre jelentkező hallgatók figyelmét. Ezzel nemcsak a PTE hallgatói létszámát szerettük volna növelni, hanem a térség jövőbeli munkaerőpiaci igényeit is segítjük kielégíteni"

– mondta Trócsányi András szakmai vezető.  

"A projekt során együttműködési megállapodás köttetett 35 partnerintézménnyel és céggel, továbbá számtalan középiskolával is. Ez egyfajta garancia a folytatásra"

– tette hozzá.