Elkészült a cspadékvíz-elvezető rendszer Kakasdon, TOP projektként. Mintegy hatszáz méteres szakaszon újult meg többek között a Faluárok és a Keszli árok. A burkolt medrek – hasznos funkciójukon túl – a rendezett település összképéhez is hozzájárulnak. 

Támogatás tette lehetővé a beruházást

A teljes mértékben támogatott TOP projekt közel 139 millió forint forrást foglalt magában, amivel a 2011-ben megkezdett vízelvezető rendszer kiépítését fejezhették be a belterületi részeken. E mellett önkormányzati forrásból megújult és ismét eredeti állapotában látható egy vízforrás is.

„A helyiek által Csurgóként ismert víznyerő hely”

– írta sajtóközleményében Schellné Simcsik Orsolya, Kakasd polgármestere. 

A projekthez kapcsolódóan szemléletformáló akciókra is sor került: helyi lakosokkal együtt ültettek facsemetéket a vizes árok mellett. Ezzel hozzájárultak a falu zöld környezetének helyreállításához, hiszen a munkálatok során kivágott fák pótlását elengedhetetlennek vélték. A fásításon túl lakossági fórumra is sor került, ahol a kakasdiak a projekt fejleményeiről tájékozódhattak. 


A település fekvéséből adódóan visszatérő problémát okozott a hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadékvíz. Ennek tükrében nagy örömöt jelentett mindenkinek, hogy a csapadékvíz-problémákat sikerült orvosolni a fejlesztéssel.