Melynek időpontját szeptember 1.  és november 30. közötti időpontra tűzték ki. A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy  a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

 Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2023. évi soron kívüli ülnökválasztás keretében a Szekszárdi Törvényszékre és a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületével együttesen a Szekszárdi Járásbíróságra választ ülnököket az alábbiak szerint: 

Szekszárdi Törvényszék

Pp. 510. § szerinti (munkaügyi perben eljáró) ülnök

2 fő

Be. 680. § (5) bekezdése szerinti ülnök

1 fő

Szekszárdi Járásbíróság

Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő ülnök

7 fő

Összesen:

10 fő

 

A Szekszárdi Járásbíróságra megválasztható ülnökök (7 fő) tekintetében a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat egy-egy ülnök megválasztására jogosult.

A jelöléseket 2023. október 5-én (csütörtök) 16.30 óráig személyesen Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Titkárságához (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet 103 számú iroda) kell eljuttatni vagy postai úton Szekszárd Megyei Jogú Város Aljegyzőjének címezve (dr. Biró Gyula aljegyző, 7100 Szekszárd, Pf. 83.) lehet benyújtani, úgy, hogy a küldemény legkésőbb 2023. október 5-én beérkezzen.

 Az ülnököket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése várhatóan a 2023. októberi rendes ülésén választja meg.    

Minden további információ: www.szekszard.hu

(fotó: illusztráció, pixabay)