1 év

Mármint arra, hogy leveleit a mai kor embere akár online is elolvashatja. Pedig de! 

A készülő nyomtatott kiadás mellett online elérhető adatbázisban is közzéteszi Széchenyi István levelezését az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete. Az 1825 decemberéig tartó első időszakból származó 549 levél már olvasható.

A felbecsülhetetlen értékű forrásanyag most már könnyedén elérhető történészek, kutatók vagy csupán hobbi érdeklődők számára. 

A hatalmas irathagyaték jelentős részét levelezése teszi ki

A gróf által írott mintegy 4800-5000, jelenleg ismert levél nagy része főként az 1830-1840-es években, alkotótevékenysége legaktívabb időszakában, közéleti tevékenységével összefüggésben keletkezett.

Közgyűjtemény őrzi a dokumentumokat

Jelenleg  a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában találhatók meg a becses levelek, emellett jelentősebb gyűjteményt őriz az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, az esztergomi Duna Múzeum és a soproni Storno-ház.

Nyelvek randevúja levélen belül 

A Széchenyi-levelezés kiadásának különleges nehézsége a nyelvi tarkaság, hiszen olykor egy levélen belül keveredett a magyar, a német, a francia vagy akár az angol.  A levelek átírásánál szöveghűségre törekszenek a kutatók.  A levelekhez szövegkritikai lábjegyzet, valamint magyarázó tartalmi végjegyzet is készül. A már feldolgozott és elérhető levelek nagyrészét szüleinek írta.

 (Schöfft József, Schöfft Ágoston festményéről – 1836, részlet)