Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete alapján Szekszárd város közösségéhez fordul, hogy a szekszárdiak tegyenek javaslatot az alábbi helyi kitüntetés adományozására.

Szekszárd javáért kitüntető cím

A Szekszárd javáért kitüntető cím annak a szekszárdi székhelyű vagy telephelyű vállalkozásnak adományozható, aki vagy amely  

a) Szekszárd gazdasági fejlődésének elősegítésében, gazdasági érdekeinek előmozdításában kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat, vagy

b) szociális területen a lakosság érdekében, – különösen életszínvonalának javításában, szociális jólétének növelésében – példaértékű teljesítményt nyújt, vagy

c) egyediségével, egyedülállóságával, újításával, nagy jelentőségű díjjal, PR munkával, vagy egész tevékenységével hozzájárul a város országos vagy nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

A Szekszárd javáért kitüntető cím adományozására javaslatot tehet bármely szakmai szervezet, érdekképviseleti szerv, természetes személy, civil szervezet.

Évente legfeljebb négy kitüntető cím adományozható.

A kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban az űrlapok kitöltésével kell eljuttatni Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesteréhez 2024. április 30-ig elektronikusan a helyikituntetes@szekszard.hu email címre vagy papír alapon 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. postacímre.
 
A javaslattételben meg kell jelölni azokat a tényeket és adatokat is, amelyek a kitüntetés adományozását megalapozzák.