Megjelent a pályázati kiírás városunk weboldalán. Megtalálható az „A” és „B” típusú pályázati kiírás is.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

Az ösztöndíjpályázatra azok a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek. 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal

együttműködve kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 Az ösztöndíjpályázatra azok a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat rögzítésének, az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: november 3.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Szekszárd, Bezerédj u. 2. szám alatti Szociális Osztályon kell benyújtani. Részletes pályázati kiírás megtalálható: www.szekszard.hu

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat Szekszárd, Béla király tér 8.
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság Szociális Osztály Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Információ: Nepp Péter Zoltán 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. (Telefon: 74/999-302)

(fotó: illusztráció, pixabay)